Válogatott versek
 
Válogatott versek / S. E. ; válog. Keresztesi Éva, Marosi Péter ; az életrajzot Kéri József írta. - Bukarest : Áll. Irod. és Műv. Kiadó [1955]. - 313 p., 1 mell.

Szerzó
Cím
Műfaj
Oldaltól
Oldalig
SE
Végrendelet
végrendelet
5
12
SE
Kenyér mostohái, mi!
vers
13
SE
Szerelmes verseket...
vers
14
16
SE
Végítélet
vers
17
SE
A huszonegy éves ember - 1. Gazdátlan fekete este 2. Törvény
vers
18
19
SE
Utazás
vers
20
21
SE
Tél
vers
22
SE
Februári munkásének
vers
23
SE
Barátkozz a halállal, testvér!
vers
24
SE
Októberi emlék
vers
25
SE
Szomorú januári litánia
vers
26
SE
Az idegen város
vers
27
28
SE
Március
vers
29
SE
Mint a koldus
vers
30
SE
Mint ezerek, rongyos és szürke
vers
31
SE
Rázd le az üres tarisnyád!
vers
32
33
SE
Hé, Bartalis János
vers
34
SE
Hej!
vers
35
37
SE
Reménytelen
vers
38
39
SE
Ketten vagyunk megint: az egyedüllét és én
vers
40
SE
Lelkendező
vers
41
42
SE
Kesergő
vers
43
44
SE
Szegény-ének pusztuláskor
vers
45
SE
Január
vers
46
47
SE
Napokon
vers
48
SE
Sorok I. Egy munkásgyermek mondta nekem - 1. Menekülés 2. Iskola 3. Új gyermek 4. Halál 5. Az első nő 6. Vasárnap délután 7. Munka 8. Emlék
vers
49
50
SE
Sorok II. A munkástelep dalaiból - 1. A Gyár 2. Régi sötétedés a telepen 3. A korcsma 4. A szerelem 5. Búcsúztató 6. Telepi történet 7. Ötrá is meghalt
vers
51
52
SE
Sorok III. - Álmodom én is 1. Sarki kép 2. Kedvesem 3. Régi, régi március 4. Cseresnye 5. Vén szűz 6. Időszerű tavaszi dal 7. Ének
vers
53
60
SE
Versek zárjelben
vers
61
67
SE
Szegény költő dala márciuskor
vers
68
70
SE
Öreg ember készül
vers
71
72
SE
A hazatérő éneke
vers
73
SE
Gyönyörű sors
vers
74
75
SE
Nyomorú tájék
vers
76
SE
Főhajtás a szegénysors előtt
vers
77
78
SE
Árnyékban sírsz
vers
79
SE
Egyszerű
vers
80
SE
Homlokig gonosz, nyomorék idő - 1. Zsellérvers 2. Kivégzett költő
vers
81
82
SE
Földnélkülieknek
vers
83
SE
Kolónia
vers
84
SE
Naiv emlék
vers
85
86
SE
Árva március
vers
87
SE
Magányos
vers
88
SE
Körmére kell nézni!...
vers
89
SE
Barakk előtt fut a vonat
vers
90
SE
A rajongó
vers
91
94
SE
Székely munkásdal
vers
95
SE
Már lélegzik a börtönudvar bokra
vers
96
98
SE
Egyszerű szerelmes ének
vers
99
SE
Üdvözlet hazatéréskor
vers
100
101
SE
Biztató
vers
102
103
SE
Nógató
vers
104
SE
Mogorva nyár
vers
105
SE
Dal a kései nyárról
vers
106
109
SE
Egy gyenge, szegény nőről
vers
110
SE
Nóta
vers
111
SE
Dal (Összedülsz-é deszkaágyam...)
vers
112
SE
Dal decemberben
vers
113
SE
Naptár
vers
114
SE
Dal (Szélkotorta tűzhelyünket...)
vers
115
SE
Kemény az életünk
vers
116
117
SE
Jó a nap
vers
118
SE
Már ez így van
vers
119
SE
Új évek elé
vers
120
121
SE
Hűség
vers
122
SE
Ráolvasó dal
vers
123
124
SE
Kitelt időmnél
vers
125
SE
Szegényember fiának!
vers
126
SE
Gurucsa
vers
127
SE
A férfi elmegy
vers
128
129
SE
Búcsú József Attilától
vers
130
131
SE
Ringató proligyerekeknek
vers
132
SE
Gyerekdal
vers
133
134
SE
Esti dal
vers
135
136
SE
Otromba
vers
137
138
SE
Halál előtt
vers
139
142
SE
Már túl a tárgyakon
vers
143
SE
A vad halála
vers
144
SE
Vihar
vers
145
SE
Sötétedik
vers
146
SE
Ifjúság
vers
147
148
SE
Szegények küszöbén
vers
149
151
SE
Szépen száll a szegénység
vers
152
SE
Szegény nép dicsérete
vers
153
154
SE
Öregedem
vers
155
156
SE
Mindmáig békétlenül
vers
157
158
SE
Téli vers
vers
159
SE
Dal (Annyim van, mint vén Szekulának...)
vers
160
161
SE
Hol vagy hajnalom?
vers
162
SE
A gyermekkor siratása
vers
163
164
SE
Esti ének
vers
165
166
SE
Vigasztaló
vers
167
SE
Békevers
vers
168
169
SE
Ahogy a kivándorlók
vers
170
171
SE
Búsító-békítő
vers
172
173
SE
Ma az ember úgy hányódik
vers
174
SE
Ne hagyd, fiatalság!
vers
175
176
SE
Éjszaka! Éjszaka!
vers
177
SE
Az a délelőtt...
vers
178
179
SE
Férfiúdal, dana, hahota
vers
180
182
SE
Ilonka napjára
vers
183
185
SE
Ez a szegény nép
vers
186
SE
Jóslat
vers
187
SE
Morzsolódó értelem
vers
188
SE
Az ember, ha szegény...
vers
189
SE
Alkonyul, éjül...
vers
190
SE
Egyedül
vers
191
SE
Édes éj
vers
192
SE
Tűzveres esztendők
vers
193
194
SE
Gyönyörű szerelem
vers
195
SE
Horváth Bélának
vers
196
197
SE
Alkonyi párbeszéd
vers
198
200
SE
Mese utcakölyköknek
vers
201
203
SE
Mészárosok terén
vers
204
205
SE
Nincs a szegénynek
vers
206
SE
Kegyetlen ítélet
vers
207
SE
Ilona
vers
208
SE
Anyám dicsérete és Ilonáé
vers
209
210
SE
Tánc
vers
211
213
SE
Szabálytalan dal
vers
214
SE
Boldog ének
vers
215
SE
Mint Baric a munka után...
vers
216
220
SE
Munkás-szidó ének
vers
221
SE
Búcsú anyámtól
vers
222
SE
Halálűző
vers
223
SE
Napverés egy sírkövön
vers
224
SE
Szegényasszonyforgató
vers
225
SE
Kancsi dal gyermekeknek
vers
226
227
SE
Különféle találmányok
vers
228
229
SE
Vonatnóta
vers
230
SE
Árva dal
vers
231
232
SE
Példa a hangszerfáról
vers
233
SE
Majd megtudod
vers
234
SE
Munkás ősz
vers
235
236
SE
Csendes ének öreg munkásoknak
vers
237
238
SE
Bűnös dal
vers
239
240
SE
Hála hűséges éneke
vers
241
242
SE
Didergető
vers
243
244
SE
Szegényi szonett
vers
245
SE
A jó vénasszonyok
vers
246
247
SE
Duhaj kölyökdal
vers
248
SE
Dal utódoknak
vers
249
272
SE
Büszke dal
vers
273
274
SE
Búcsú
vers
275
276
SE
Szenvedések könyve
vers
277
Kéri József
Salamon Ernő élete
utószó
281
291

KOZOCSA 1955