Életrajzi adatok
 
1912. május 15-én született Gyergyószentmiklóson. Apja, miután visszatért az első világháborúból Erzsébetvároson, Dicsőszentmártonban, Marosvásárhelyen próbál munkát találni.
1923-ban visszaköltöznek Gyergyóba. Egy fűrészüzem munkástelepén él szüleivel barakklakásban. Szünidőkben, később egyetemi évei alatt is e telepen dolgozik, ahol tanúja a Maros-völgyi munkások 1923-24-25-ös sztrájkharcainak.
1931 őszén anyja kívánságára beiratkozik a kolozsvári egyetem jogi karára..
1933-ban otthagyja az egyetemet, a Brassói Lapoknál helyezkedik el riporterként. Két és fél év múlva elhagyja a lapot, Gyergyóban telepszik le, ahol román nyelvleckékből tartja fenn magát. Ebben az időben a Korunk már közli verseit.
1936-ban elvállalja a Korunk terjesztését.
1937-ben Marosvásárhelyre költözik. Megjelenik első verseskötete, a Gyönyörű sors.
1938-ban két újabb kötete jelenik meg: összegyűjtött versei Szegények küszöbén címmel és mesejátéka, az Ének a szolgák sorsáról.
1939-ben a marosvásárhelyi Reggeli Újság segédszerkesztője lesz.
1940 novemberében a marosvásárhelyi cukorgyár idénymunkásnak alkalmazza. Egészsége megromlik.
1941-ben a kommunistaüldözések idején az ákosfalvi gyűjtőtáborba kerül. A fogság nem töri meg, de a kiszabadulás sem csapja be: tudja, mi vár rá. Megírja a Végrendeletet és a Dal utódoknak című versét.
1942. május 14-én munkaszolgálatra hívják be Ukrajnába.
1943 elején a visszavonulás alatt tífuszban megbetegszik. Február 27-én Mihajlovka Sztarinál olasz fasiszták agyonlövik.