Rövidítések
 
bev. - bevezető
BL - Brassói Lapok
ell. - ellátta
EISZ - Elektronikus Információszolgáltatás
EPA - Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis
FI - felhasznált irodalom
ford. - fordította
K - Korunk
OM - összes műve
összeáll. - összeállította
N - névmutató
PIM - Petőfi Irodalmi Múzeum
RI - róla szóló irodalom
sz. - szám
szerk. - szerkesztette
rend. - rendezte
vál. - válogatta